Categories
Business

De kracht van oprechte waardering – Aflevering 126

Dat woorden een ongelofelijke kracht bezitten, hoef ik jou waarschijnlijk niet meer te vertellen. Ze kunnen iemand maken of kraken. En daar speel jij als leidinggevende in eender welke hoedanigheid een gigantische rol in. Door jouw oprechte waardering vaker uit te spreken, kun jij niet alleen je teamleden maar de mensen rondom jou tout court naar een hoger niveau tillen. Maar hoe doe je dat dan?

https://www.youtube.com/watch?v=faNrHrMk7Fc

Stralend van zelfvertrouwen

Ik neem even Karin als voorbeeld. Karin werkt bij ons in het bedrijf Swift Skills. Daar maken we tal van e-learnings die we zo dynamisch en boeiend mogelijk maken. Filmpjes, grafische voorstellingen, spelletjes, noem maar op. Het productieproces van zo’n e-learning vergt veel werk en legt dan ook een grote verantwoordelijkheid bij het teamlid dat zich daarover ontfermt. Enter: Karin. Zij is een harde werkster die tot voor kort vooral in de schaduw van iemand anders stond. Voor deze klant, een verzekeringsmaatschappij, kreeg zij de lead. Karin is wat ingetogener en komt misschien wat onzeker over, maar heeft een geweldige inborst en levert top notch werk af. Wat zij voor deze klant in elkaar bokste, blies me van mijn stoel.

Ik besloot om haar dat te vertellen. Ik maakte een lijstje van alles wat ik goed vond en belde haar op. Door de telefoon heen voelde ik hoe Karin begon te stralen. En toen ik haar op kantoor zag, spatte het enthousiasme ervan af. Ik besefte het nog maar eens: de kracht van oprechte waardering doet wonderen.

Voor het te laat is

Onze waardering uitspreken, we doen het te weinig. We vinden het veel makkelijker om uit te spreken wat er niet goed gaat, dan te benoemen wat we wél goed vonden. En wanneer we het toch doen, is het soms al te laat. Je herinnert je vast wel een uitvaartplechtigheid waar de nabestaanden van de overledene een lofrede opdragen met tal van terechte mooie woorden om die persoon een laatste keer in de bloemetjes te zetten. Hoe mooi zou het zijn als we tijdens het leven van de belangrijke mensen rondom ons de moeite zouden doen om die oprechte waardering uit te spreken?

Dat impliceert natuurlijk dat je bewust moet bezig zijn met die positieve dingen op te merken. Schrijf die zaken ergens op, met de naam van de persoon in kwestie erbij. Neem je tijd om dat op een goed moment aan die persoon te vertellen. Maar vertel het ook op ad-hocmomenten, zoals wanneer je tiptop wordt bediend in een restaurant of winkel.

Ze zijn het waard, hoe klein ook. Jij bent binnen enkele weken misschien vergeten wat je tegen die persoon zei, maar zijzelf zullen, net zoals Karin, zich het altijd blijven herinneren. Catch people doing something right. Ik wil je dan ook uitnodigen om er vaker bewust bij stil te staan, ook al voelt het misschien wat onwennig om je oprechte waardering uit te spreken. Maar zoals ik in een andere podcastaflevering al zei: ons grootste groeipotentieel ligt buiten onze comfortzone. Maar hoe breng je dat dan?

Zoek naar de diepere kern en lever bewijs

In Amerika is het de gewoonte om elkaar te complimenteren voor om het even wat. Doe je dat hier bij ons, dan komt het al snel oppervlakkig of te vleiend over. Ik wil je dan ook uitnodigen om verder te kijken dan uiterlijke kenmerken, zoals de nieuwe jas die iemand draagt, en te kijken naar eigenschappen of vaardigheden. Zeg bijvoorbeeld dat je vindt dat hij of zij heel klantgericht is in zijn of haar gedrag.

Er zijn namelijk drie niveaus waarop je een compliment kunt geven: the be, the do en the have. Beeld je drie concentrische cirkels in. De kleinste cirkel is de ‘be’: wie iemand is. Die daarrond en die wat groter is, is de cirkel van ‘do’: wat iemand doet, de grootste cirkel is die van ‘have’: wat iemand heeft oftewel de veruiterlijking van die kwaliteit of positieve eigenschap die iemand heeft. Als je op het niveau van ‘have’ een compliment geeft, komt dat niet binnen. Op het niveau van ‘do’ of ‘be’ wel. Bijvoorbeeld: ik vind dat jij heel menslievend bent (be), want ik zag of hoorde jou X of Y doen.

Voeg bewijs toe waarom je dat vindt. Misschien heb je je teamlid wel iets horen zeggen waaruit blijkt dat die zeer klantgericht was? Dat bewijs maakt het des te krachtiger en oprechter. Onze maatschappij is oprechte waardering nog niet zo gewend, waardoor we weleens weerstand voelen wanneer iemand ons een compliment geeft. Hoe vaak heb jij zoiets bijvoorbeeld al weggelachen of geminimaliseerd?

Laat het binnenkomen

Merk je dat iemand terughoudend is om je compliment aan te nemen? Neem dan de tijd om dat te benoemen. Roep even een time-out in en benadruk dat dit niet vanzelfsprekend of iets oppervlakkigs is. Jouw ‘bewijs’ zal je bovendien ook helpen om het geloofwaardiger te maken, je doet het duidelijk niet om iemand maar een plezier te doen.

Wat het nog sterker maakt? Verwacht er niets voor terug. Maak het niet voorwaardelijk, maar deel vanuit je hart.

Jij hebt de macht in handen

Een tijdje terug gaf een anoniem persoon me online kritiek. Ik herinnerde me toen de woorden van een dame die zei: “Als je woorden krijgt van iemand, positief of negatief, dan ben jij diegene beslist om die woorden al dan niet waarde te geven”. Jij hebt dus de macht over wat je al dan niet binnenlaat, jij laat toe om die woorden al dan niet impact te laten hebben. 

Ik nodig je dus uit om wanneer je onterechte kritiek – het tegenovergestelde van oprechte waardering – krijgt, die persoon in kwestie geen macht over jouw gedachten te geven. Neem het niet persoonlijk. Je zal zien dat dat een groot positief effect heeft. Zo zet ik bijvoorbeeld bewust een glimlach op als ik zo’n onterechte woorden lees om zo de macht bij mezelf te houden. Is de kritiek terecht? Dan ga ik na of er een grond van waarheid inzit en ik er iets mee moet doen.

Ben je streng voor jezelf en voel je nu dat er nooit iemand jou die waardering geeft? Dat is oké, ondankbaarheid of het gebrek aan herkenning hoort er volgens mij een beetje bij. Verwacht het niet van mensen, want dan raak je teleurgesteld. Hou in dat geval ook de macht bij jezelf: word de beste versie van jezelf en schrijf regelmatig op waar jij trots op bent, welke obstakels je hebt overwonnen en welke resultaten je hebt neergezet. Dat houdt jou scherp zal jou veel meer mentale kracht en evenwicht opleveren.

Maak er een gewoonte van om oprechte waardering aan anderen te geven. Je maakt er de wereld een stukje mooier mee.

Ik wens je veel succes!

Business Dad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *