Categories
Business

Financiële basisbegrippen en planning voor starters Aflevering 41

Ben je van plan om je eigen onderneming op te starten? Dan vraag je je vast af hoeveel geld je nodig hebt om te starten. Hoe weet je dat nu eigenlijk? En vanwaar ga je dat geld halen? Zoals je weet ben ik geen boekhouder: ingewikkelde boekhoudkundige kwesties zijn not my cup of tea. Al heb ik met veel vallen en opstaan de afgelopen jaren heel erg veel geleerd. En die financiële lessen heb ik voor jou gebundeld in een financieel plan dat jij van a tot z kan invullen om een vliegende start te nemen. 

Elke onderneming heeft kapitaal nodig om van de grond te komen. En het liefste van al zouden we meteen het hele bedrag klaar hebben liggen om vlotjes te investeren én rond te komen. Al blijkt dat net geen goed idee te zijn: veel start-ups falen net omdat ze te veel geld krijgen. Ze hoeven niet meer na te denken over elke euro, de lean en mean-filosofie valt weg en ze missen de lessen die een onderneming met minder kapitaal wél leert. 

Al is het omgekeerde ook geen pretje: voortdurend met het water aan de lippen staan en moeten ploeteren om rond te komen, zorgt voor heel wat stress. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat dat zelden een gezonde situatie is waar je weer uit raakt.

Heb je het geld dat je nodig hebt gevonden? Dan nodig ik je uit om het te gebruiken om méér geld te verdienen. Doe er iets opbouwends mee. Gebruik het bijvoorbeeld niet alleen om je schulden mee af te lossen, maar ook om in verdere groei te investeren. Ik deed dat vroeger niet en dat heeft me achteraf gezien tegengehouden om te groeien.

Zo werkt jouw financieel plan

Het financieel plan dat bij deze aflevering hoort is een uitstekende leidraad om je onderneming een vliegende start te geven: je weet precies hoeveel geld je nodig hebt om te starten en je hebt meteen een plan van aanpak bij de hand om bij familie, vrienden of de bank te vragen naar de middelen die je naast je eigen inbreng nodig hebt. Het vergt wel wat energie om de template in te vullen en je moet enkele veronderstellingen maken, maar je krijgt er immense voldoening en een goed dashboard om te finetunen voor terug. Download jouw template nu meteen voor je verder gaat. Let wel: hiermee bereken je je prijzen niet. Daar wijdde FastForwardAmy een podcastaflevering aan die heel goed van pas komt.

De template is onderverdeeld in 12 maanden, 1 jaar dus. Een sterk financieel plan is gespreid over 3 jaar. Heb je het tabblad voor de eerste 12 maanden ingevuld? Kopieer het dan en vul het verder aan voor de volgende 2 jaar. 

De categorieën die je invult, zijn je verwachte omzet, de kosten voor je producten, je vaste kosten, je afschrijvingen, je financiële kosten en je investeringen. Voor elke categorie vind je hier de nodige uitleg en geeft de template je voorbeelden.

  1. Omzet

In de eerste rijen breng je je verwachte omzet in kaart. Ik raad je aan om je omzet op te splitsen in diensten- of productgroepen. Zo groeperen wij bij Swift Skills bijvoorbeeld alles wat met voedselveiligheid te maken heeft, een andere categorie zijn onze klanten in economische beroepen en een derde categorie is alles wat te maken heeft met arbeidsveiligheid. Je hoeft dus niet elk product of elke service apart op te lijsten, maar wel de verschillende soorten groepen.

Wees conservatief

Hoe weet je nu hoeveel omzet je daarmee gaat realiseren? Dat hangt enerzijds af van jouw ingesteldheid of je een pessimist of optimist bent, al kan je anderzijds ook naar de huidige situatie op de markt gaan kijken: hoe doen anderen in jouw sector het? En hoe evolueert de verkoop bij je concurrenten? Heel veel informatie, zoals jaarrekeningen, kan je online raadplegen. Vergeet ook je boekhouder en je bank niet: ook zij kunnen je een schat aan informatie bezorgen.

Je splitst je verwachte omzet dus op per maand. Je berekent hoeveel klanten je ongeveer denkt te bereiken per maand en vermenigvuldigt dat met het gemiddelde bedrag van een klant.

Naarmate de maanden vorderen, moet ook je omzet vorderen. Je financieel plan moet dus een positieve evolutie in de omzetcijfers laten zien. Al raad ik je aan om daar conservatief in te zijn: schat je omzet en de evolutie ervan niet te hoog in, want door te optimistische voorspellingen fnuiken veel ondernemingen net. Wil je toch grote stappen maken? Dat mag natuurlijk, maar zorg dan dat je sterk in je schoenen staat met een plan van aanpak waaruit blijkt dat je plan haalbaar is.

Seizoensdip?

Hou ook rekening met de invloed van de seizoenen: misschien verkoop jij dingen die vooral in de zomer gekocht worden? Dan heb je een omzetdip in de winter. Zoek eens naar een alternatief dat je in de winter kan aanbieden. Verkoop je bijvoorbeeld ijsjes in de zomer? Schakel in de winter dan over op warme wafels om je omzetdip uit te vlakken.

  1. Kosten

In de template zie je dat de categorie ‘kosten’ is opgedeeld in 3 overkoepelende blokken:

  1. Kosten voor handelsgoederen: in deze kolommen noteer je alle kosten die te maken hebben met je product of dienst, zoals de grond- en hulpstoffen, handelsgoederen en je voorraad.
  2. Diverse goederen en diensten: hier noteer je al je verwachte kosten die je nodig hebt om je onderneming te runnen. Denk aan softwareabonnementen zoals Microsoft Office, marketing en sales, kantoorartikelen, de huur van je kantoor, …
  3. Personeelskosten: hier geef je de kosten in per personeelslid. Let erop dat je dit goed invult: het is niet het brutoloon van dat personeelslid dat je hier invult, maar wel de werkelijke kost voor jouw bedrijf. Die ligt veel hoger dan het brutoloon en je wil natuurlijk vermijden dat je alsnog voor een financiële verrassing komt te staan. Hou ook rekening met maanden waarin je vakantiegeld of een 13de maand uitbetaalt: daar gaan je personeelskosten hoger liggen.

De financiële kosten, zoals intresten op je leningen, komen in een latere categorie aan bod en neem je dus niet hier op. Maak je lijst van kosten zo gedetailleerd mogelijk. Je geeft hier beter te veel dan te weinig in om aan het eind van de rit een zo accuraat mogelijke voorspelling te krijgen.

Op deze manier bereken je het totaal aan uitgaven per maand en per jaar. Als je je omzet en kosten uittekent op een grafiek, zal je zien dat de lijn van je inkomsten op een bepaald moment snijdt met die van je uitgaven. Dat snijpunt is je breakeven point (BEP) en is het bedrag dat je minstens nodig hebt om te starten.

  1. Afschrijvingen

Van omzet en kosten heb je ongetwijfeld al gehoord. Afschrijvingen zijn misschien al een iets minder bekend begrip, terwijl ze toch een belangrijke factor zijn in je driejarenplan, zowel naar de bank toe, als voor jezelf. 

Wat zijn die afschrijvingen dan eigenlijk? Ze duiden aan hoeveel jaar je investering meegaat en in hoeveel termijnen je die investering inbrengt. Zoals je misschien al weet maken wij e-learnings. Diegene die we maakten over de btw-wetgeving in 2021 gaat logischerwijs maar 1 jaar en dus 12 maanden mee. De investeringen die we deden om die e-learning te ontwikkelen worden afgeschreven op 12 maanden: het bedrag wordt gedeeld door 12. 

Koop je een pand? Dan geeft je boekhouder misschien aan dat dat 20 jaar meegaat. De investering van dat pand verdeel je dan over 240 maanden: elke maand schrijf je 1/240ste van dat totale bedrag af. Andere voorbeelden van af te schrijven investeringen zijn je bestelwagen, je laptop of je winkelinrichting. Vraag zeker even na bij je boekhouder welke termijnen je moet hanteren.

  1. Financiële kosten

Dit is een van de laatste stappen in je financiële plan. Misschien sluit je een lening, een kaskrediet of een investeringskrediet af? Dan is dit de plek waar je dat ingeeft. Let op: je geeft enkel de interesten in die je moet betalen, niet de geleende bedragen zelf.

  1. EBIT & EBITDA

Nu je alle gegevens hebt ingevoerd, zie je dat de template automatisch jouw EBIT en EBITDA berekent. Dat zijn 2 belangrijke indicatoren naar de bank toe en voor jezelf. 

EBIT staat voor earnings before interest and taxes en wijst op je winst voor alle financiële lasten en taksen en na afschrijvingen. 

EBITDA staat voor earnings before interest, taxes, depreciation and amortization en duidt op je winst voor je belastingen en zonder de kosten van je afschrijvingen.

  1. Investeringen en terugbetalingen inplannen

In deze lijn noteer je in welke maand je je investering doet en hoeveel ze bedraagt. Ben jij van plan om een machine van 20.000 euro te kopen in november? Dan schrijf je het bedrag in de kolom van november. Je plant je investeringen en de bijhorende bedragen dus in. Hetzelfde geldt voor de leningen die je afsluit: per maand vul je in hoeveel kapitaal en intrest je terugbetaalt.

Op die manier breng je heel duidelijk je financiële evolutie en je liquiditeit in kaart. Door deze template in te vullen, leg je de focus op de echt belangrijke zaken: wat ga ik verkopen, hoeveel ga ik erop verdienen en ga ik met de voorziene kosten genoeg verdienen om aan het einde van de rit voldoende over te houden? 

Moet je meteen winst maken? Nee, sterker nog: de kans is groot dat je het eerste jaar geen winst maakt. Maar het is wel van cruciaal belang dat je het verschil tussen je uitgaven en je inkomsten weet te overbruggen om niet kopje onder te gaan. Dat is het bedrag dat je nodig hebt om te starten en waarvoor je middelen moet inbrengen of moet vragen aan vrienden, familie of via financiering van de bank.

Laat je niet intimideren door deze template. Zie hem als een tool richting succes. Als een kompas waarmee jij weet welke richting je uit moet!

Ik wens je heel veel succes!

De Business Dad

PS Vergeet jouw financieel plan niet te downloaden!

DISCLAIMER: Wij zijn niet verantwoordelijk voor de financiële beslissingen die gemaakt worden op basis van dit model, noch voor de juistheid van de cijfers. Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke kenmerken, die wij onmogelijk in deze gratis download kunnen betrekken. Dit financieel plan is louter een voorbeeld van hoe het zou kunnen en dient enkel ter inspiratie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *