Categories
Business

Je doelen effectief behalen? Leer resultaatgericht werken in 5 stappen! – Aflevering 77

We leven in een tijd waarin de dingen die we vroeger deden, vandaag niet dezelfde resultaten opleveren als toen. Dat betekent dat we onze acties in vraag moeten stellen en moeten nagaan of we nog wel bezig zijn met wat er echt toe doet in ons project, bedrijf of onze onderneming. In deze podcastaflevering vertel ik je hoe je de shift van actiegericht naar resultaatgericht denken en werken maakt en daar succes mee boekt!

Actiegericht vs resultaatgericht denken

Actiegericht, dat klinkt op het eerste gezicht positief, nee? Klopt, je moet actie nemen om vooruit te komen. Alleen, als actie, actie, actie het enige is wat je in je onderneming, bedrijf of project doet, dan is het niet voldoende. Je moet je ook afvragen: wat ben ik precies aan het doen met die acties?

Vergelijk het met ‘efficiënt’ en ‘effectief’. Efficiënt met de auto rijden kan betekenen dat je weinig verbruikt. Misschien ben je onderweg naar de zee en rijd je zuinig, maar ben je eigenlijk eerst via het zuiden van het land aan het rijden. Dan ben je niet effectief richting je doel aan het rijden. Met actiegericht en resultaatgericht werken is het precies hetzelfde.

Actiegericht bezig zijn vult je tijd, natuurlijk. De dag is zo om, en het geeft je dikwijls een plezant gevoel. Denk maar aan het installeren van nieuwe boekhoudsoftware bijvoorbeeld. Of je mensen trainen om klachten goed af te handelen. Of ongevallen rapporteren. Dat zijn opdrachten waar veel bij komt kijken en die tegelijk actiegericht zijn. 

De vraag die je je bij zo’n activiteiten moet stellen is: waar dienen ze voor? Wat is de bedoeling ervan? Want eigenlijk zijn het tussenstappen of middelen om ergens te geraken. Je doel kan bijvoorbeeld betere cashflow, meer tevreden klanten en minder ongevallen zijn. Hoe doe je dan die dingen die écht het verschil maken? Zeker nu de acties die je nu doet vroeger misschien wel resultaat opleverden, maar vandaag niet meer?

Denkbeeldige sabbatical

Daar heb ik een trucje voor gevonden: de denkbeeldige sabbatical! Beeld je in dat je een jaar vakantie neemt en dat jouw team tijdens dat jaar op een goede resultaatgerichte manier te werk gaat. Na een jaar kom je terug en vraag je: “Laat me eens zien wat je gerealiseerd hebt”.

Je krijgt waarschijnlijk een grote smile op je gezicht als iemand zegt dat ze de klanttevredenheidsgraad van 87 naar 92% hebben gebracht en dat dat tot zoveel procent extra business van bestaande klanten heeft geleid, bijvoorbeeld. Dat klinkt toch beter dan: we hebben iedereen een training in klachtenbehandeling gegeven. Voel je het verschil?

Sleutelgebieden bepalen

Ik nodig je uit om je naar die denkbeeldige toekomst te verplaatsen en je het volgende af te vragen: in welke gebieden krijg ik een grote glimlach als mijn mensen me vertellen wat ze hebben gerealiseerd? 

Neem pen en papier erbij en denk even na in welke gebieden er dus allemaal resultaat zou moeten geboekt worden. Is dat verkoop, omzet, HR, de kwaliteit van je dienst of product, financiën of winst? Jij kiest. Dat zijn je sleutelgebieden.

Hoe concreter, hoe beter

Nu je weet wat je sleutelgebieden zijn, is het tijd om je gedroomde resultaten te concretiseren. 

Formuleer ze in leading indicators in plaats van lagging indicators: je wil de aanwezigheid van iets positiefs meten in plaats van de afwezigheid van iets negatiefs. Neem je klantentevredenheid bijvoorbeeld. Het is interessanter om te meten hoeveel nieuwe klanten er werden aangebracht door bestaande klanten en hoe groot het ambassadeurschap dus is, dan louter het aantal klachten te meten. Met die laatste ben je namelijk weinig: je wil spelen om te winnen, niet om niet te verliezen.

Druk ze uit in getallen: je wil zo specifiek mogelijk meten wat de resultaten zijn. Druk ze daarom uit in getallen, dat maakt het meetbaar.

Zorg dat ze relevant zijn voor je business: kies resultaten die voor jouw business van toepassing zijn. Mijn bedrijf maakt bijvoorbeeld e-learnings, voor ons is de klantenenquête aan het einde dus relevant en niet of we al dan niet in een mooi gebouw zitten.

Plak er een tijdspanne op: concretiseer wanneer je deze resultaten wilt verwezenlijkt hebben. In ons voorbeeld van de sabbatical was de tijdspanne 1 jaar. Je kan die duur korter of langer maken, in functie van wat je wil bereiken.

Misschien doet dit je aan SMART goals denken? Specific, measurable, attainable, relevant, time-bound goals? Dat klopt, al heb ik de ‘attainable’ weggelaten. Door dat erin te zetten, leg je volgens mij de lat nooit echt hoog genoeg. Je zal je namelijk altijd baseren op wat er in het verleden al bereikt werd. Als jij een omzet van 10 miljoen euro niet haalbaar vindt, dan zal je daar ook nooit naar streven, laat staan bereiken. Dream big, zou ik zeggen!

Nu je dit gelezen hebt, nodig ik je uit om aan de slag te gaan. Bepaal je sleutelgebieden en vul ze in op creatieve manieren. En zorg ervoor dat ze specifiek, meetbaar en relevant zijn. Neem de tijd om van het actiegerichte af te stappen en even stil te staan. Van welke resultaten droom je? En passen de acties die je vandaag doet nog bij die resultaten?

Ik wens je veel succes!

Business Dad

PS Wil je je doelen ook financieel in kaart brengen? Download dan mijn gratis template voor je financieel plan (www.businessdad.be/financieelplan). We kregen er al heel wat enthousiaste reacties over!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *