Categories
Business

Realiseer doelen met je team dankzij mijn framework – Aflevering 52

Elk bedrijf stelt doelen. En als leider weet je het wel: je hebt de inzet van je hele team nodig om ze te halen. Alleen lijkt niet iedereen altijd on board te zijn met je ideeën. Het resultaat? De grootse, baanbrekende doelen die je ooit voor ogen had, worden nooit werkelijkheid. In deze podcastaflevering deel ik een framework met je waarmee je je team wel warm maakt voor je grootse plannen en ze wél verwezenlijkt.

Samenwerken vanuit je hart

Misschien hoorde je wel eens over de Switel-brand in 1994? Op oudjaarsavond brak er in het Antwerpse Switel-hotel achter de Zoo brand uit. Er ontstond grote paniek en het gebouw stond meteen in lichterlaaie. De brandweer en de ambulance werden opgetrommeld, maar door de ligging van het gebouw en de vele auto’s konden ze het brandende hotel niet bereiken. 

Ik woonde er op dat moment niet ver vandaan en ging kijken of ik kon helpen. Wat ik toen heb gezien, blijft me voor altijd bij. Er woonden namelijk tal van verschillende gemeenschappen rond het hotel: enerzijds had je de Joodse gemeenschap en anderzijds was er ook de Noord-Afrikaanse moslimgemeenschap. Twee groepen die in hun dagelijks leven eigenlijk amper contact hadden en elkaar zelfs woordelijk niet verstonden. En toch, op die bewuste avond, werkten ze samen alsof het niks was. Ze hebben ongelofelijke dingen gedaan: ik zag ze zij aan zij mensen helpen, wagens verplaatsen, optillen zelfs, om plek te maken voor de hulpdiensten. Het was duidelijk, zo’n crisis brengt mensen samen en brengt een instinct in ons naar boven: mensen helpen te overleven. De kracht die ik die avond zag, blijft me fascineren. 

Nu, in je bedrijf of onderneming is een crisissituatie orkestreren om mensen samen te brengen waarschijnlijk niet het beste plan. Gelukkig is er een andere manier waarop je grote betrokkenheid in je team creëert en hun energie aanwakkert om een doel te bereiken. En die vertrekt, in tegenstelling tot wat je zou verwachten of gewend bent, niet van de concrete acties die jij aan je teamleden delegeert om het doel te bereiken. Er is een ander vertrekpunt. 

  1. Fundering menselijke relaties

De eerste stap om je doorbraakdoelen werkelijkheid te laten worden, is bouwen aan een solide fundering van menselijke relaties. Dat is je basis. Is die er niet? Dan zal je wel eens een keer een ongelofelijk doel behalen, maar dan is het een eenmalig succes. Terwijl je het net op een duurzame manier wil integreren in je bedrijfscultuur.

Om een goeie fundering van menselijke relaties te hebben, moet je aan drie voorwaarden voldoen:

  1. Een basis van gemeenschappelijk vertrouwen
  2. Een basis van gemeenschappelijk respect
  3. Een basis van openheid en transparantie

Ontbreekt er een van die 3 elementen in om het even welke relatie? Dan zit er iets scheef en zal je de lat nooit zo hoog kunnen leggen. Ga eens na in je team of die basis van gemeenschappelijk vertrouwen, respect, openheid en transparantie er inderdaad is. En let daarbij zeker op de kleine dingen, zoals van je mensen verwachten dat ze stipt zijn, terwijl jij vaak te laat bent. Of: ken je alle namen van je teamleden? Kennen ze elkaar wel? Praat je niet achter de rug van anderen? Je voelt zelf waarschijnlijk al waarmee je aan de slag moet of best mee ophoudt. Besef ook dat je er ten volle voor moet gaan als je hier verbetering in wil brengen: een mens heeft immers 7 positieve ervaringen nodig om 1 negatieve te vergeten.

  1. ‘Wat als’-gesprek

Nu de basis goed zit, is het tijd voor de volgende stap: het gesprek over de mogelijkheden, oftewel het inspirerende ‘wat als’-gesprek. People support a world they help create, zeg ik wel eens. Mensen ondersteunen een wereld waaraan ze mogen meebouwen, waar ze inspraak krijgen in de ideeën om die wereld te scheppen. 

Hoe betrek je je team nu bij je doelen? Door vragen te stellen! Zoals: wat als we nu eens X zouden doen? Of: hoe straf zou het zijn als we volgend jaar onze omzet verdubbelen? Het valt je misschien al op: maak je vragen zo enthousiast, inspirerend en visueel mogelijk om de vonk in je team aan te wakkeren! Beeld je even in dat je Richard Branson bent die tegen zijn team zegt: “Hoe straf zou het zijn als gewone mensen door de ruimte konden reizen?!” Laat hen daarop antwoorden en hun mening geven. Je vragen gaan dus niet over concrete acties, maar wel over het einddoel dat je voor ogen hebt. 

Die vragen kan je pas stellen als de fundering juist zit. Is dat niet het geval? Dan zie je mensen met hun ogen rollen, verklaren ze je achter je rug voor gek, kortom: niemand gelooft erin en zet zich ervoor in. 

  1. Concrete acties

Pas in deze derde en laatste stap bepaal je met welke concrete acties je de gestelde doelen gaat behalen. Hier zoek je met je mensen dus een antwoord op wie doet wat, waar, hoe en wanneer. Vergeet ook hier niet dat je fundering goed moet zijn en dat je mensen zich betrokken moeten voelen dankzij je inspirerende ‘wat als’-gesprek. 

Pas wanneer je dat doet, je de acties opvolgt en tegelijk blijft werken aan die fundering, ga je enorme doorbraken realiseren. Pas dan ga je de lat veel hoger leggen. En het is jouw verantwoordelijkheid als leider om daarbij je mensen te enthousiasmeren, inspireren én je fundering van menselijke relaties sterk te houden.

Ik wens je heel veel succes met deze roadmap naar veel hogere doelen met een des te grotere betrokkenheid!

Business Dad

PS Je coaching- en leiderschapsskills aanscherpen? Download mijn gratis coaching roadmap!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *